неотгадаем

неотгадаем
прил. - загадъчен, неразгадаем, енигматичен, проблематичен, заплетен, неразрешим, тайнствен, мистериозен, оплетен
прил. - таен, скрит, неясен, неразбираем, непонятен, необясним

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • енигматичен — прил. тайнствен, мистериозен, загадъчен, таен, скрит, прикрит, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, мъчен, труден, проблематичен, несигурен, съмнителен …   Български синонимен речник

  • загадъчен — прил. тайнствен, мистериозен, таен, потаен, неведом, енигматичен, проблематичен, несигурен, неясен, странен, съмнителен, скрит, прикрит, мъчен, труден, неразрешим, неотгадаем, неразгадаем, заплетен, оплетен прил. неразбираем, двусмислен прил.… …   Български синонимен речник

  • скрит — прил. скришен, скритен, укрит, прикрит, закрит, позакрит прил. скътан, прикътан, запазен, закътан, потулен, спотулен, затулен, спотаен, покрит, притаен, притулен, забутан, дянат, мушнат, тикнат, вдън земя прил. таен, потаен, анонимен, невидим,… …   Български синонимен речник

  • сложен — прил. разносъставен, многосъставен, комплексен, непрост прил. труден, мъчен, затруднителен, затруднен, неизпълним, комплициран, усложнен, забъркан, заплетен, оплетен, замъглен, неотгадаем прил. поставен, наместен, поместен, разположен, турен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”